วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N - Net
ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ รร.เกาะจันทร์พิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายชื่อนักศึกษาสอบ N - NET  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดรายชื่อข้างล่าง
           สรุปการลงทะเบียนนักศึกษา กศน.  ของ                         ทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดรายชื่อตามระดับการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำการผลัดที่ 1/60

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตามหลักฐานนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/58 ที่หลักฐานยังไม่ครบ
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐และ
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.
สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑