วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

  เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๓๐  สำนักงาน กศน.จว.ชลบุรี ได้มานิเทศ ติดตามการรับชมการปฐมนิเนักศึกษา (ระบบ ETV ) ของนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ รับชมการถ่ายทอดสดปฐมนิเทศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETVจาก สโมสรกองทับบก โดยมีคณะนายทหารประสานงาน,ครูประจำกลุ่มและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ให้การต้อนรับ มีนักศึกษาทหารกองประจำการเข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน  ๑๗๘  นาย