วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
https://onedrive.live.com/redir?resid=D294D69789287E83!106&authkey=!APaLCW0dX2VGpuY&ithint=file%2cxlsx
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘๓๐ - ๑๗๓๐  ณ  สนามสอบ บชร.๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
รายละเอียดอื่นๆ กองกำลังพล จะแจ้งให้ทราบอีกภายหลัง
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง กับ ส.ท.สุรเนช  ฯ/เจ้าหน้าที่ โทร 098-9081020 โทร.ทบ. 69319 

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558