วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ย.๕๘ กศน.อ.เกาะจันทร์ จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ สนามสอบ อาคารสโมสรศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ Facebookกองกำลังพล

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อ ๐๘๐๘๓๐ ก.ย.๕๘ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ๘ ก.ย. วันการศึกษานอกโรงเรียน
 ณ สำนักงาน กศน.จว.ชลบุรี โดยมีคณะครูประจำกลุ่ม บชร.๑ และนักศึกษาทหารกองประจำการ จำนวน ๖๐ นาย  ข้าร่วมกิจกรรม 
                              ดูรูปภาพ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่1 
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘๓๐ - ๑๗๓๐  ณ  สนามสอบ บชร.๑ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
รายละเอียดอื่นๆ กองกำลังพล จะแจ้งให้ทราบอีกภายหลัง
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง กับ ส.ท.สุรเนช  ฯ/เจ้าหน้าที่ โทร 098-9081020 โทร.ทบ. 69319 

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อ ๐๔๐๙๓๐ ก.ย.๕๘ เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมพัฒนาปัญญาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ณ อาคารพระพุทธอิทธิคุณากร บชร.๑ โดยมีคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยอีเทค ชลบุรี, โรงเรียนชลบุรีเฮลท์แคร์ และมหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตชลบุรี มาชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.อ.เกาะจันทร์ และนักศึกษาทหารกองประจำการFacebook กองกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑