วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อนักศึกษาและครูประจำกลุ่มการสอน ภาคเรียนที่2/56 (บชร.1)

รายชื่อนักศึกษา และครูประจำกลุ่ม ม.ต้น
Download บัญชีรายชื่อนักศึกษา ม.ต้น
รายชื่อนักศึกษา และครูประจำกลุ่ม ม.ปลาย
Download บัญชีรายชื่อนักศึกษา ม.ปลาย
รายชื่อประถมศึกษา
ประถมศึกษา มี 4 คน
ครูประจำกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วย
ให้Download รายชื่อไปตรวจสอบด้วย ว่าทหารกองประจำการ
ที่มีตามบัญชีรายชื่อ อยู่สังกัดใด ตรงหรือไม่