วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

คณะครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา กศน.บชร.๑ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้าแห่งความดี อนุรักษ์ท้องทะเลไทย จังหวัด จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๕๙


แจ้งเตือนหน่วย ให้หน่วยดำเนินการติดตาม/ตรวจสอบ ทหารกองประจำการที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ ๒/๕๘ ที่มีสิทธิ์สอบทุกระดับชั้นและแจ้งให้นักศึกษาทราบ  เพื่อเข้าสอบในวันที่  ๑๒ - ๑๓ มี.ค.๕๙   ณ อาคารกีฬาฯ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑