วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘  เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ปิยะชาติ   ธูปทอง  เสธ.บชร.๑  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต ณ อาคารสโมสรศรีอุทัย บชร.๑ โดยมีคณะครู กศน.อ.เกาะจันทร์ ,ครูประจำกลุ่มการศึกษา กศน.บชร.๑ และนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ จำนวน ๖๐ นาย เข้าร่วมโครงการฯ