วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

เมื่อ ๐๔๐๙๓๐ ก.ย.๕๘ เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมพัฒนาปัญญาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ณ อาคารพระพุทธอิทธิคุณากร บชร.๑ โดยมีคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยอีเทค ชลบุรี, โรงเรียนชลบุรีเฮลท์แคร์ และมหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตชลบุรี มาชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.อ.เกาะจันทร์ และนักศึกษาทหารกองประจำการFacebook กองกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑