วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

          เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ รอง ผบ.บชร.๑(๑) 
เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและใบระเบียนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บชร.๑
www.facebook.com กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่1