วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

                               รายชื่อนักศึกษาที่ ขาดสอบเอ็นเน็ต เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๘
                                                     สามารถดู และดาวน์โหลด