วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

 เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๘  เวลา ๐๘๓๐  พ.อ.เรืองศักดิ์  อรรคทิมากูล  เสธ.บชร.๑ /ผอ.กศน.บชร.๑  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    ณ   ศาลาประชาคม    อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี