วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตามหลักฐานนักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/58 ที่หลักฐานยังไม่ครบ
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐และ
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.
สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑