วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐และ
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.
สนามสอบ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น