วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

แจ้งรายชื่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และกำหนดการสอบด้วยระบบ E - Exam สำนักงาน กศน.จว.ฉะเชิงเทรา 
ในวันที่ ๒๗,๒๘,๒๙,๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๓๐
สนามสอบ กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา