วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557โครงการปรับพื้นฐาน นำเข้าสู่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์  โดยมีนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ จำนวน ๑๐๐  นาย และครูประจำกลุ่ม     จำนวน    นาย  เข้าร่วมโครงการฯ  ในวันเวลาดังกล่าว