วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมไหว้ครู กศน. อ.เกาะจันทร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2557

                             ภาพกิจกรรม ไหว้ครู ของนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ บชร.๑
พิธีไหว้ครู ของนักศึกษา กศน. อ.เกาะจันทร์  เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ณ ศาลาประชาคม อ.เกาะจันทร์
โดยมี ผอ.กศน.อ.เกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีฯ